Jak probíhá spolupráce

První informativní nezávazná schůzka

Na naší první schůzce se seznámíme, probereme Vaši situaci. Zodpovíme si základní infomace na kterých se může obchod začít stavět.

Zajímají mě Vaše potřeby, základní informace o nemovitosti a její stav. Jak rychle chcete prodat, jaké máte požadavky a podobně. 

Zároveň probereme, zda je po právní stránce všechno v pořádku, jestli se Vás týkají nějaké daňové povinnosti, zda máte zákonem určené dokumenty, jak vyřešit případné zástavní právo, nebo jiná omezení, probereme tržní cenu, ověříme zda jsou v pořádku přístupové cesty, zda se Vás netýká předkupní právo a další náležitosti.

Zároveň bychom nastavili případnou strategii prodeje a zodpověděl bych Vám veškeré otázky ohledně toho, jak spolupráce probíhá a co přesně budeme muset případně řešit. 

První schůzka je nezávazná a domlouvají se na ní především podmínky naší možné další spolupráce a výsledkem má být vzájemné poznání.

Podpis smlouvy

Naše druhá schůzka už bude oficiálnější. Domluvíme si konkrétní postup spolupráce a její podmínky. Naši společnou dohodu pak potvrdíme podpisem zprostředkovatelské smlouvy.

Možná nastává otázka, proč by jste měli podepisovat smlouvu? 

Kromě toho, že povinnost mít uzavřenou zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří nově určuje nastupující realitní zákon, tak to má i praktické důvody. 

Podpisem smlouvy prohlašujete, že nemovitost chcete skutečně prodat a za jakou cenu. Zprostředkovatel se zavazuje, že pro Vás vyhledá zájemce o koupi a za to mu náleží provize.

Říká se, co je psáno, to je dáno a v realitním obchodě to platí obzvlášť. 

Co naše smlouvy ve zkratce obsahují?

Samozřejmě smluvní strany, co je předmětem prodeje a za jakou cenu. Výši provize a za jakých podmínek vzniká nárok na provizi a kdy je splatná a jaké služby pro Vás naše realitní kancelář v rámci provize zajistí. 

Smlouva nebo-li dohoda Vás jako prodávajícího chrání! Je jasně nastavená cena a makléř bez Vašeho souhlasu si nemůže dovolit cenu nijak upravovat. Makléř Vám slíbil určitý rozsah služeb a ve smlouvě Vám tento slib také podepisuje a tím je vázán dané sliby dodržet.

V případě, kdyby Vám způsobil neúmyslně škodu na majetku (například ztratil klíče od nemovitosti, rozbil Vám nechtěně drahou vázu, nechal rozsvíceno apod. ) bude Vám škoda uhrazena z pojištění kanceláře. 

Vy se ve smlouvě zavazujete, že budete s makléřem spolupracovat, umožníte prohlídky, v případě potřeby se budete účastnit jednání se zájemcem. 

Standardně smlouvu uzavíráme na dobu 3 měsíců a pokud se nepodaří do té doby nemovitost prodat, tak v případě oboustranného zájmu o pokračování spolupráce, uzavíráme novou smlouvu nebo dodatek o prodloužení. 

​​​​

Příprava na prezentaci

Po podpisu smlouvy začíná již samotná  realizace procesu prodeje.

K tomu je potřeba kvalitní příprava. Nemovitost si připravíme na nafocení, připravíme takzvaný hotelový efekt. Nemovitost kvalitně nafotíme, vytvoříme virtuální 3D prohlídku, na kterou používáme nejmodernější technologii Matterport. Jak taková virtuální prohlídka vypadá se můžete podívat zde. Nebo natočíme videoprohlídku. Právě fotografie a video totiž udělají na potenciální zájemce největší dojem, mají obrovský vliv na to, jestli se zájemci přijdou na nemovitost podívat či nikoliv. 

Čím více zájemců o prohlídku o to větší šance obdržet za nemovitost větší částku! 

Pokud nejsou k dispozici okótované dispoziční plánky, nemovitost přeměříme a zakreslíme si její půdorys, abychom vytvořili 3D dispoziční plánek, který je též důležitý. Pokud si to charakter nemovitosti žádá, necháme vytvořit i vizualizaci. 

Inzerce a prohlídky

Inzerát s nabídkou zveřejním na našich webových stránkách a na největších realitních serverech. Následně rozešlu emaily a obvolám naše poptávající, kteří v dané lokalitě hledají obdobnou nemovitost, jakou nyní prodáváme. 

Zároveň spustím prezentaci přes sociální sítě, abychom oslovili co největší počet lidí. 

Se zájemci budu aktivně komunikovat a pokusím se co nejdříve domluvit osobní prohlídku. Na prohlídce pak zájemcům nemovitost ukáži a zodpovím na veškeré možné dotazy a předám jim katalog nemovitosti, aby si mohli nemovitost připomenout až z prohlídky odejdou.

Rezervační smlouva

Máme kupujícího a teď přichází na řadu jedna z těžších fází. Před podpisem trojstranné rezervační smlouvy je potřeba si vykomunikovat další postupy. Od toho jsem tady já, znám potřeby a požadavky prodávajícího a již z prohlídky znám představy a požadavky kupujícího. Tady musím najít společnou cestu pro obě strany. 

Domluvili jsme se, ověřil jsem bonitu kupujícího, což je podstatné především u hypotečního úvěru a podepisuje se trojstranná rezervační smlouva, kdy účastníky této smlouvy jsou především kupující a prodávající a realitní kancelář. 

V rezervační smlouvě se kupující zavazuje, že do ujednaného termínu podepíše kupní smlouvu a zaplatí ujednanou kupní cenu. Prodávající se zavazuje, že nemovitost kupujícímu za dohodnutých podmínek prodá. A realitní kancelář se zavazuje, že nebude nemovitost nabízet dalším zájemcům a zajistí služby, které jsou v rezervační smlouvě ujednané. 

Financování

Pokud kupující nemá peníze na celou kupní cenu, financuje zaplacení hypotečním úvěrem. 

Spolupracují s profesionály z oblasti finanční produktů, kteří mají pro mé klienty nadstandardní podmínky a umí vyřídit hypoteční úvěr v rekordním čase a rád tyto profesionály doporučím. 

Následně je potřeba dodat do banky důležité dokumenty, které potřebují ke schválení hypotečního úvěru, toto zajistím, vím co banky chtějí a mám tyto dokumenty již dopředu připravené, aby se proces financování nezdržoval. 

Znám postupy procesu když někdo financuje hypotečním úvěrem, nebo když prodávající na prodávané nemovitosti má zástavní právo a zúčastněné strany tímto procesem krok po kroku provedu. 

Kupní smlouva a advokátní úschova

Je vyřízené financování a přichází důležitý krok. Kupní smlouva a úschova kupní ceny, než proběhne přepis vlastnického práva.

Spolupracuji s několika advokáty, kteří vypracují kupní smlouvy a smlouvy o úschově kupní ceny a zároveň tím zajístí i její depozit.

Úschova kupní ceny jde zásadně přes advokátní úschovu, pokud si klienti nezvolí jinou, například bankovní nebo notářskou. 

Předání nemovitosti

Po podpisu kupní smlouvy a vkladu do katastru nemovitosti dojde k vyplacení kupní ceny a následuje krok samotného předání nemovitosti. Tady se podepisuje i předávací protokol, kde je jasný reálný stav nemovitosti, a který slouží i jako podklad pro přepis energií. Předávací protokol samozřejmě zajistím a předání nemovitosti se osobně zúčastním. 

Přepis energií

Po předání nemovitosti přichází na řadu přepis energií. Pokud si to klienti budou přát, zařídím přepis energií u současného dodavatele, případně zařídím výhodnější tarify elektřiny a plynu u obchodního partnera společnosti MND. 

Pokud se prodával byt, je potřeba oznámit změnu i společenství vlastníků a nechat si nastavit zálohy na vodu, stočné apod. 

 

 

*
*
*
phone: